Măsura M1/1B – Cooperarea in scopul crearii de forme asociative pentru diversificarea activitatilor rurale