Parteneriat alocare financiară 13.12.2016 – 31.12.2023

Parteneriatul care stă la baza strategiei de dezvoltare locală a GAL Valea Someșului este format din 80 de membrii din care 20 sunt unități administrativ teritoriale ( 19 comune și 1 oraș ), 54 sunt agenți economici și 6 sunt parteneri societate civilă. Nu există persoane fizice semnatare ale parteneriatului.

Procentele de reprezentare pentru cele 3 tipuri de parteneri sunt următoarele: 25 % reprezentativitate a sectorului public, 67,5 % reprezentativitate a agenților economici reprezentanți ai sectorului privat și 7,5% reprezentativitate a partenerilor societate civilă.

Parteneriatul GAL Valea Someșului are urmatoarea componență:

1. Parteneri publici, 19 comune și un oraș.

Comuna Ileanda

jud. Sălaj

Comuna Letca

jud. Sălaj

Comuna Poiana Blenchii

jud. Sălaj

Comuna Câțcău

jud. Cluj

Comuna Jichişu de Jos

jud. Cluj

Comuna Băbeni

jud. Sălaj

Comuna Gâlgău

jud. Sălaj

Comuna Cristolț

jud. Sălaj

Comuna Cășeiu

jud. Cluj

Comuna Boiu Mare

jud. Maramureș

Comuna Rus

jud. Sălaj

Comuna Zalha

jud. Sălaj

Comuna Gîrbou

jud. Sălaj

Comuna Chiuiești

jud. Cluj

Comuna Valea Chioarului

jud. Maramureș

Comuna Lozna

jud. Sălaj

Comuna Șimișna

jud. Sălaj

Comuna Vad

jud. Cluj

Comuna Recea Cristur

jud. Cluj

Orașul Șomcuta Mare

jud. Maramureș

2. Parteneri civili:

  • Composesorat Căpâlna
  • Asociaţia pentru Dezvoltare Comunitară Vad-Calna
  • Fundaţia Muncii
  • Asociaţia de Dezvoltare Rurală Valea Someşului
  • Asociaţia pentru combaterea discriminării şi respectării drepturilor omului C.D.R.D.O
  • Asociaţia Tineri şi Inovativ

2. Parteneri privați, 54 de agenţi economici din teritoriul GAL Valea Somesului.