Despre GAL

Proiectul urmareste cresterea capacitatii de implementare a strategiilor de dezvoltare locala din raza de actiune a viitorului Grup de Actiune Locala din zona Valea Somesului, prin antrenarea actorilor reprezentativi in activitati care vor sustine dezvoltarea rurala a teritoriului.

Astfel, actorii din spatiul rural reprezentanti ai diferitelor domenii de activitate vor interactiona in folosul comunitatii locale prin crearea unui parteneriat public – privat – civil, prin asigurarea resurselor umane pregatite in domeniul dezvoltarii rurale si a managementului proiectelor, a expertizei tehnice in domeniu si nu in ultimul rand prin asigurarea resurselor financiare necesare diversificarii si dezvoltarii economiei rurale in folosul comunitatilor.

 PROGRAM DE LUCRU 19.4

LUNI-VINERI – 8:00-12:00  

PROGRAM CU PUBLICUL 

LUNI – VINERI – 10:00-12:00

Noutăți

SDL GAL Valea Somesului

Avem placerea de a va aduce la cunostinta faptul ca in urma evaluarii Strategiilor de Dezvoltare Locala depuse in cadrul sesiunii 2016 si aprobarii Raportului de Evaluare și Raportului de Selectie, Strategia de Dezvoltare Locala GAL VALEA SOMESULUI a fost declarata...

citește mai mult

Proiect masura 19.1

In data de 30.12.2015 s-a semnat Decizia de finantare nr. D19100000011563300004 pentru proiectul " Infiintarea parteneriatului public - privat pentru dezvoltarea Vaii Somesului 2014-2020 ", proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Naţional de...

citește mai mult

Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR)
Denumirea proiectului: „Parteneriatul LEADER cu denumirea ,,ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VALEA SOMEȘULUI” ”
Beneficiar: ASOCIATIA GAL VALEA SOMESULUI
Valoarea totala eligibila a proiectului 22.991,70 EURO din care Finantare publica prin PNDR 22.991,70 EURO, Cofinantare privata: 0
Data demarare proiect: 28.09.2023
Data finalizare proiect: 15.11.2023
Autoritatea contractanta: Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR)–ROMANIA din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR)
Proiect finantat prin LEADER

SITE-UL COMISIEI EUROPENE – AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ – VIZUALIZARE

Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR)
Denumirea proiectului: „Construire centru de zi “LEADER”, amenajari interioare, bransamente si racorduri utilitati”
Beneficiar: ASOCIATIA GAL VALEA SOMESULUI
Valoarea totala eligibila a proiectului 150.537 EURO din care Finantare publica prin PNDR 150.537 EURO, Cofinantare privata: 0
Data demarare proiect: 15.06.2020
Data finalizare proiect: 15.10.2023
Autoritatea contractanta: Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR)–ROMANIA din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR)
Proiect finantat prin LEADER

SITE-UL COMISIEI EUROPENE – AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ – VIZUALIZARE

Strategia de Dezvoltare Locală

Scopul Strategiei de Dezvoltare Locala este imbunatatirea calitatii vietii pentru locuitorii teritoriului, atins prin dezvoltarea economico-sociala a teritoriului, prosperitate și prin utilizarea resurselor locale.

Demararea  proiectul

În data de 13.12.2016 Asociația GAL VALEA SOMEȘULUI a semnat Acordul cadru de finanțare nr. C 1940 0177 01 16 6 33 75524. Obiectul acestui acord cadru de finanțare îl reprezintă  stabilirea condițiilor generale care vor sta la baza semnării Contractelor de finanțare subsecvente pentru acordarea finanțării nerambursabile de către Autoritatea Contractantă pentru Sub-Măsura 19.4, ,,Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare”. Valoarea Acordului cadru de finanțare este de  649.483, 03 euro, iar termenul limită de implementare a acestuia este 31.12.2025.

Contract de finanțare 

În data de 13.12.2016 Asociația GAL VALEA SOMEȘULUI a semnat Contractul de finanțare nr. C 1940 1177 01 16 6 33 75524. Obiectul acestui contract de finanțare îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către Autoritatea Contractantă, pentru Sub-Măsura 19.4, ,,Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare”. Valoarea contractului de finanțare este de 1.380.406, 13 lei, respectiv 305.129,56 euro, iar termenul limită de implementare a acestuia este 31.12.2019.

Ȋn data de 08.01.2020 Asociația GAL Valea Someșului a semnat Contractul de finanțare nr. C 1940 2177 01 16 6 33 75524. Valoarea contractului de finanțare este de 777027,04 lei respectiv 162456 euro iar termenul limită de implementare a acestuia este 31.12.2021.

 Ȋn data de 06.01.2022 Asociația GAL Valea Someșului a semnat Contractul de finanțare nr. C 1940 3177 01 16 6 33 75524. Valoarea contractului de finanțare este de 910.108,57 lei respectiv 183.897,47 euro iar termenul limită de implementare a acestuia este 31.12.2024.

Finanțatori

,Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală ( PNDR)

Denumirea proiectului : ,,Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare”, sub-masura 19.4

Beneficiar : Asociatia GAL VALEA SOMESULUI

Valoarea totala eligibila a proiectului 649.483,03 EURO din care Finantare publica prin PNDR 649.483,03 EURO, Cofinantare privata: 0

Data demarare proiect : 13.12.2016

Data finalizare : 31.12.2025

Autoritatea contractanta : Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR)–ROMANIA din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR)

Proiect finantat prin LEADER

SITE-UL COMISIEI EUROPENE – AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ – VIZUALIZARE

Scrieți un mesaj