Dezvoltare locală – alocare financiară 27.01.2012 – 31.12.2015

Scopul Planului de Dezvoltare Locala este imbunatatirea calitatii vietii pentru locuitorii teritoriului, scop care va putea fi atins prin dezvoltarea economico-sociala a teritoriului, prin intarirea capacitatii teritoriului de a pastra populatia in zona, prin utilizarea resurselor locale si pastrarea valorilor naturale si cultural-antropice.

Structura Planului de Dezvoltare Locala este urmatoarea: prioritati, obiective operationale si masuri pe baza carora vor fi elaborate proiectele.
Actiunile cuprinse in Planul de Dezvoltare Locala sunt interconectate, se sustin reciproc.

Priorități

Z

Dezvoltarea economiei teritoriului

Z

Îmbunătățirea calității vieții

Z

Dezvoltarea durabilă a teritoriului

Z

Susținerea cooperării

Obiective Operaționale

Z

Dezvoltarea sectorului agro-alimentar

Z

Dezvoltarea industriei

Z

Dezvoltarea turismului

Z

Îmbunătățirea serviciilor locale

Z

Dezvoltarea societății civile

Z

Dezvoltarea resurselor umane

Z

Conservarea mediului

Z

Construirea unei identități comune

Z

Păstrarea moștenirii culturale

Z

Susținerea înființprii formelor asociative

Z

Dezvoltarea cooperării interregionale și transnaționale

Măsurile cuprinse în Planul de Dezvoltare Locală

Z

Dezvoltarea competitivitatii si eficientei intreprinderilor agricole, a productiei de produse agricole si a marketingului acestora

a) Sustinerea inovatiei in productia agricola
b) Sustinerea agriculturii ecologice
c) Dezvoltarea sectorului produselor traditionale
d) Imbunatatirea productiei si marketingului produselor agricole indigene
e) Infiintarea centrelor de colectare a produselor agricole
f) Infiintarea centrelor de reproductie si crestere a animalelor

Z

Susținerea sectorului industrial pentru dezvoltarea economiei locale

a) Dezvoltarea activitatilor economice la scara mica
b) Sprijinirea mestesugurilor locale

Z

Dezvoltarea turismului rural prin susținerea investițiilor în infrastructura de primire turistică, elaborarea unor pachete turistice complexe și susținerea marketingului în turism

a) Incurajarea activitatilor agroturistice
b) Crearea traseelor tematice
c) Activitati de marketing in turism

Z

Dezvoltarea serviciilor locale oferite populației

a) Sprijinirea structurilor de sustinere a afacerilor
b) Dezvoltarea serviciilor sociale oferite populatiei
c) Sustinerea dezvoltarii sectorului de servicii oferite populatiei

Z

Susținerea dezvoltării resurselor umane

a) Calificare si reconversie profesionala
b) Facilitarea accesului populatiei locale la piata muncii

Z

Înnoirea și reabilitarea elementelor naturale ale regiunii

a) Activitati de imbunatatire a micro-climatului
b) Dezvoltarea potentialului natural al zonei

Z

Recuperarea, conservarea și punerea în valoare a elementelor moștenirii rurale

a) Pastrarea si prezentarea obiceiurilor locale
b) Sustinerea investitiilor in elemente ale patrimoniului cultural

Z

Sprijinirea organizațiilor civile și întarirea formelor de cooperare

a) Sustinerea infiintarii si dezvoltarii organizatiilor tematice
b) Incurajarea crearii de retele tematice
c) Sustinerea infiintarii de asociatii si grupuri de producatori

Z

Dezvoltarea cooperarii interregionale si transnationale

Măsură orizontală