Activitati alocare financiara 13.12.2016 – 31.12.2023

N

Organizarea seminariilor de promovare

Această activitate se va realiza înainte de deschiderea sesiunilor de depunere a proiectelor în fiecare comună/oraș component al GAL Valea Someșului, câte un seminar de promovare a calendarului de deschidere a sesiunilor/comună/oraș. La acest seminar vor participa un număr de 15 persoane la care li se vor furniza informații generale legate de sesiunile care urmează a fi lansate.

N

Editarea și distribuirea buletinelor informative

În care se vor specifica acțiunile întreprinse de GAL, rezultatele obținute, numărul de proiecte depuse pe sesiuni, numărul de proiecte finanțate și numărul de proiecte aflate în evaluare. Acestea se vor distribui la finalul fiecărei luni la sediul primăriei comunelor/orașului compunente GAL Valea Someșului. Numărul de buletine distribuite va fi de 20 buletine/comună/oraș.

N

Organizarea unui eveniment anual

Cu privire la proiectele GAL Valea Someșului, cu privire la actiunile desfăsurate sau care urmează a fi desfășurate de GAL Valea Someșului. La acest eveniment vor participa 100 persoane de pe teritoriul GAL Valea Someșului.

N

Activități de instruire a angajaților GAL Valea Someșului

Cursurile se vor realiza de două ori pe an, pe toată durata primului contract, în domenii precum: management, comunicare, achiziții publice, expert evaluare, contabilitate primară, ECDL, pregătirea și publicarea apelurilor de selecție, animarea teritoriului, elaborarea procedurilor de evaluare și selecție, analiza, evaluarea și selecția proiectelor, monitorizarea implementării strategiei, verificarea conformității cererilor de plată, întocmirea cererilor de plată, întocmirea dosarelor de achiziții aferente costurilor de funcționare și animare, aspecte specifice domeniilor: financiar, contabilitate, juridic, resurse umane. Locația desfășurării cursurilor va fi stabilită ulterior.

N

Participarea la activitățile Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală și Rețelei Europene de Dezvoltare Rurală

Locațiile vor fi stabilite ulterior de către Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală respectiv de către Rețeaua Europeană de Dezvoltare Rurală. La aceste întâlniri vor participa minim 2 angajați ai GAL Valea Someșului.

N

Organizarea grupurilor de lucru

Această activitate se va realiza după deschiderea sesiunilor de depunere a proiectelor în 11 locații din teritoriul GAL Valea Someșului. Numărul de locații este restrâns deoarece persoanele din câte două UAT-uri se vor grupa într-un UAT pentru a putea participa la grupul de lucru. Excepție de la această regulă vor face 2 UAT-uri care se află la o distanță mai mare și nu se pot grupa datorită acestui impediment. La un grup de lucru vor participa 10 persoane, cărora li se vor furniza informații detaliate despre măsurile lansate și despre condițiile de accesare a acestora.

N

Organizarea unei conferințe anuale

În cadrul căreia se va prezenta raportul de activitate al Asociației precum și planificarea activităților viitoare. La această conferință vor participa 100 de persoane de pe teritoriul GAL Valea Someșului.

N

Comunicatele de presă/ anunțuri în presă

Cu privire la: deschiderea sesiunilor de finanțare, organizarea conferințelor GAL Valea Someșului, organizarea evenimentelor GAL Valea Someșului. Acestea se vor publica în 3 județe, respectiv Sălaj, Cluj și Maramureș.

N

Activități de instruire a liderilor locali

Cursurile de instruire a liderilor locali se vor desfășura anual pe toata durata primului contract în domenii precum: implementarea abordării LEADER, întocmirea cererilor de plată, a dosarelor de achiziții, management de proiect sau în alte domenii legate de implementarea strategiei de dezvoltare locală. Locația desfășurării cursurilor se va stabili ulterior.

N

Deplasări pentru angajații GAL și reprezentantul legal al GAL la întâlniri în afara teritoriului GAL ( organizate de DGDR – AM PNDR sau AFIR sau structurile teritoriale ale acestor instituții), precum și în alte locații stabilite de DGDR – AM PNDR sau AFIR sau deplasări pentru bune practici

Locațiile vor fi stabilite ulterior, la aceste întâlniri vor participa minim 2 angajați ai GAL Valea Someșului.