Activități alocare financiară 27.01.2012 – 31.12.2015

Managementul proiectului

Este o activitate care se desfasoara pe toata durata de implementare a proiectului

a) Pregatirea echipei care va implementa proiectul;

b) Inchirierea echipamentelor necesare bunului mers al proiectului;

c) Editarea a 5.000 de pliante si 15.000 de fluturasi pentru a informa populatia din zona de interes pentru proiect;

d) Se vor edita 300 de invitatii de participare la conferinta de prezentare a proiectului pentru actorii reprezentativi ai zonei, care vor disemina informatia in teritoriu;

e) Comunicatele de presă vor fi emise la lansarea şi încheierea unei etape din proiect, precum şi la finalizarea proiectului

Realizări
Gratie eforturilor depuse de echipa de proiect acesta se afla in faza de finalizare. Realizarile majore ale proiectului au fost: conferinta ” Parteneriatul public – privat pentru dezvoltarea Vaii Somesului” ( 6 feb. 2010 ), distribuirea materialelor informationale in teritoriu, seminariile pentru elaborarea Planului de Dezvoltare Locala. Proiectul s-a bucurat de vizibilitate si transparenta in teritoriu.

Conferința GAL

Realizarea unei conferinte la nivelul regiunii despre proiect, despre realizarea Planului de Dezvoltare Locală

a) Realizarea orarului conferintei, incluzand tematicile care vor fi discutate, pauzele care vor fi tinute, persoanele care vor tine discursuri
b) Distribuirea invitatiilor pentru conferinta
c) Sustinerea conferintei
d) Distribuirea de pliante in cadrul conferintei (1000 bucati)

Realizări
Conferinta “Parteneriatul public – privat pentru dezvoltarea Vaii Somesului” desfasurata in 6 februarie 2010 a fost un real succes, numarul participantilor fiind mai mare decat cel prevazut in proiect.

Printre invitati s-au numarat si: CLAUDIU BIRSAN – Subprefect al Judetului Salaj, CRISTIAN IONESCU – Vicepresedinte Consiliul Judetean Salaj, MIRCEA CIOCIAN – Director executiv Institutia Prefectului Judetul Salaj,GHEORGHE POP – senator PSD Salaj, IULIU NOSA – deputat PSD Salaj, ALEXANDRU MURESAN – Director coordonator APIA Salaj, EMILIA MOLDOVAN – Sef Serviciu Integrare Europeana Si Cooperare Internationala, Prefectura Cluj.

In cadrul conferintei s-a discutat despre importanta parteneriatelor pubic – private pentru dezvoltarea zonelor rurale, despre abordarea LEADER, s-a prezentat continutul proiectului si o serie de proiecte LEADER de succes din Europa.

Evenimentul a fost promovat de catre presa din judetele Salaj si Cluj. Presa a prezentat un real interes pentru acest proiect si totodata a jucat un rol important in diseminarea informatiilor.

p

Stagiu de informare și inițiere în realizarea Planului de Dezvoltare Locală

Se va realiza stagiul de informare pentru realizarea Planului de Dezvoltare Locala pentru actorii reprezentativi ai regiunii.

Informarea teritorială este favorizată în special de intervenţia autorităţilor locale deoarece aceste proiecte pot deveni instrumente ideale pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare locală. Membrii parteneriatului vor realiza vizite in teritoriul acoperit de acesta in vederea informarii mediului public, privat si civil asupra urmatoarelor aspecte:

a) Importanta parteneriatului pentru zona;
b) Conceptul de Plan de Dezvoltare Locala;
c) Beneficiile Planului de Dezvoltare Locala;
d) Crearea si functionarea GAL-ului;
e) Avantajele infiintarii unui GAL;
f) Distribuirea de pliante de catre Punctele de Acces Public la Informatie, care functioneaza pe langa Primaria Comunei Rus si Primaria Comunei Simisna (3000 bucati);
g) Distribuirea de fluturasi de catre membrii parteneriatului (10.000 bucati)

Realizari
Realizarea acestei activitati a fost posibila datorita sprijinului comun al agentilor economici parteneri in cadrul proiectului, al primariilor comunelor partenere, dar si a Punctelor de Acces Public la Informatie din comunele Rus si Simisna.
S-au distribuit in teritoriu materiale informative constand in pliante si fluturasi despre proiect si importanta parteneriatului public – privat.

Realizare seminarii

Stagiu de concepere şi elaborare a Planului de Dezvoltare Locală. Activitatea se va realiza cu ajutorul expertizei externe din partea unei firme specializate.

a) Intocmirea listei localitatilor care vor intra sub incidenţa Planului de Dezvoltare Locală
b) Elaborarea strategiei de dezvoltare locală
• Prezentarea teritoriului – analiza diagnostic – se va prezenta situaţia actuală a teritoriului
• Intocmirea analizei SWOT – identificarea punctelor tari/slabe şi a oportunităţilor/riscurilor pentru principalele elemente rezultate in urma analizei diagnostic a teritoriului
• Stabilirea priorităţilor
• Prezentarea măsurilor din cadrul priorităţilor stabilite
c) Intocmirea planului de finanţare
d) Realizarea parteneriatului şi funcţionarea GAL-ului
• Crearea şi funcţionarea GAL-ului
• Organizarea GAL-ului
• Evidenţierea mecanismului de implementare din cadrul GAL-ului

Realizari
La cele 5 seminarii desfasurate in perioada 19-23 aprilie 2010 au fost prezenti reprezentanti ai sectoarelor public, privat si civil din cele 12 comune partenere. Temele de discutie ale seminariilor au fost:

Planul de Dezvoltare Locala – definitie, importanta, componenta.

Prezentarea teritoriului – caracteristici geografice, populatie, mediu, patrimoniu arhitectural si social, economie locala, domeniul medico-social, activitati sociale si institutii locale.

Analiza diagnostic a teritoriului ( SWOT ) – SWOT teritoriu, SWOT activitati economice, SWOT populatie, SWOT organizare sociala si institutionala.

Prioritati ale dezvoltarii zonei – obiective, idei de proiecte .

Seminariile s-au desfasurat cu sprijinul si sub indrumarea unui expert in managementul proiectelor si dezvoltare rurala.

Schimburi de experienţă

Schimburile de experianta au cunoscut o rapidă şi largă răspândire în întreaga lume deoarece implică numeroase avantaje şi care totodată evidenţiază aspectele care trebuiesc îmbunătăţite în teritoriul vizat.

Etape de desfasurare a activitatii:
a) Stabilirea de contacte cu membrii reprezentativi ai GAL-urilor din Franta
b) Elaborarea unui calendar de evenimente in care sa fie prevăzute activităţile care se vor desfăşura în cadrul schimburilor de experienţă.
c) Realizarea stagiului de practica in cadrul localitatilor unde s-a implementat cu succes Planul de Dezvoltare Locală – se vor selecta 10 persoane din grupul celor interesati in vederea efectuarii unui stagiu de practica de o saptamana in cadrul unei localitati din strainatate, care face parte dintr-un Grup de Acţiune Locală.
d) Distribuirea pliantelor editate in limba franceza si engleza, in localitatile unde se organizeaza schimburile de experienta (1000 bucati)

Realizari
La schimbul de experienta realizat in Franta in perioada 8-16 mai 2010 au participat reprezentanti ai sectorului public, privat si civil din teritoriul acoperit de proiect.

In cadrul schimbului de experienta s-au vizitat localitati din regiunea Lorena si Nord Pas de Calais. Printre proiectele de succes vizitate s-au numarat un gater, o plantatie de plante medicinale si o sectie de obtinere a uleiurilor esentiale din plante, dar si o ferma de albine cu un efectiv de 360 de stupi.