Proiect alocare financiară 13.12.2016 – 31.12.2023

Proiectul urmareste cresterea capacitatii de implementare a strategiilor de dezvoltare locala din raza de actiune a viitorului Grup de Actiune Locala din zona Valea Somesului, prin antrenarea actorilor reprezentativi in activitati care vor sustine dezvoltarea rurala a teritoriului.

Astfel, actorii din spatiul rural reprezentanti ai diferitelor domenii de activitate vor interactiona in folosul comunitatii locale prin crearea unui parteneriat public – privat – civil, prin asigurarea resurselor umane pregatite in domeniul dezvoltarii rurale si a managementului proiectelor, a expertizei tehnice in domeniu si nu in ultimul rand prin asigurarea resurselor financiare necesare diversificarii si dezvoltarii economiei rurale in folosul comunitatilor.

 

În data de 13.12.2016 Asociația GAL VALEA SOMEȘULUI a semnat Acordul cadru de finanțare nr. C 1940 0177 01 16 6 33 75524. Obiectul acestui acord cadru de finanțare îl reprezintă  stabilirea condițiilor generale care vor sta la baza semnării Contractelor de finanțare subsecvente pentru acordarea finanțării nerambursabile de către Autoritatea Contractantă pentru Sub-Măsura 19.4, ,,Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare”.

Valoarea Acordului cadru de finanțare este de  525.377, 03 euro, iar termenul limită de implementare a acestuia este 31.12.2023.

 

În data de 13.12.2016 Asociația GAL VALEA SOMEȘULUI a semnat Contractul de finanțare nr. C 1940 1177 01 16 6 33 75524. Obiectul acestui contract de finanțare îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către Autoritatea Contractantă, pentru Sub-Măsura 19.4, ,,Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare”.

Valoarea contractului de finanțare este de 1.380.406, 13 lei, respectiv 305.129,56 euro, iar termenul limită de implementare a acestuia este 31.12.2019.