Teritoriu alocare financiară 13.12.2016 – 31.12.2023

Teritoriul GAL Valea Someșului cuprinde 20 de unități administrativ teritoriale ( 19 comune și 1 oraș sub 20.000 de locuitori ) situate la confluența a trei județe: Cluj, Sălaj și Maramureș. Din punct de vedere geografic teritoriul se situează în partea de nord vest a Podișului Transilvaniei, în Podișul Someșelor ( sau Podișul Someșan ) și în Depresiunea Baia Mare.

Populația totală a teritoriului este de 41.072 locuitori , iar densitatea totală a populației pe teritoriul GAL Valea Someșului este 29,92% locuitori / kmp. Structura economică a teritoriului GAL Valea Someșului este una diversificată, cu o bună reprezentare a sectorului agricol.

Nivelul scăzut al infrastructurii de bază , precum și a celei sociale la nivelul teritoriului GAL Valea Someșului are o influență majoră asupra calității vieții locuitorilor,dar și asupra nivelului de dezvoltare economică a acestuia

Judeţul Cluj:

• Comuna Vad

• Comuna Cîţcău

• Comuna Căşeiu

• Comuna Chiuieşti

• Comuna Recea Cristur

• Comuna Jichişu de Jos

Judeţul Maramures:

• Comuna Boiu Mare

• Comuna Valea Chioarului

• Orasul Somcuta Mare

Judeţul Sălaj:

• Comuna Ileanda

• Comuna Băbeni

• Comuna Rus

• Comuna Lozna

• Comuna Letca

• Comuna Gîlgău

• Comuna Zalha

• Comuna Şimişna

• Comuna Poiana Blenchii

• Comuna Cristolţ

• Comuna Gîrbou