Raport de evaluare al Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației GAL VALEA SOMEȘULUI publicat în data de 31.01.2019.