Proiect alocare financiară 27.01.2012 – 31.12.2015

Proiectul urmareste cresterea capacitatii de implementare a strategiilor de dezvoltare locala din raza de actiune a viitorului Grup de Actiune Locala din zona Valea Somesului, prin antrenarea actorilor reprezentativi in activitati care vor sustine dezvoltarea rurala a teritoriului.

Astfel, actorii din spatiul rural reprezentanti ai diferitelor domenii de activitate vor interactiona in folosul comunitatii locale prin crearea unui parteneriat public – privat – civil, prin asigurarea resurselor umane pregatite in domeniul dezvoltarii rurale si a managementului proiectelor, a expertizei tehnice in domeniu si nu in ultimul rand prin asigurarea resurselor financiare necesare diversificarii si dezvoltarii economiei rurale in folosul comunitatilor.

Finalizarea proiectului

In data de 23.08.2010 s-a incheiat proiectul ” Infiintarea parteneriatului public – privat pentru dezvoltarea Vaii Somesului”. Rezultatul final al acestui proiect este Planul de Dezvoltare Locala care a fost depus in data de 15.11.2010 pentru selectia viitoarelor Grupuri de Actiune Locala.

Ca urmare a acestui fapt in data de 03.06.2011 Planul de Dezvoltare Locala depus de GAL Valea Somesului a fost declarat eligibil si finantat. In data de 13.10.2011 dupa parcurgerea unui proces de autorizare a GAL Valea Somesului s-a primit si decizia de finantare.

Etapele urmatoare
In peroada imediat urmatoare Asociatia Grupul de Actiune Locala Valea Somesului va semna contractul de finantare cu APDRP pentru sub-masura 431.2. Sub-masura 431.2 ofera sprijin Grupurilor de Actiune Locala pentru cheltuieli de functionare, animare si dobandirea de competente. Aceasta are 2 componente:

Componenta A

Funcționarea GAL

Componenta B

Instruirea și animarea teritoriului după selecția GAL
O data ce Grupul de actiune locala Valea Somesului va deveni functional acesta va putea accesa si masura 41 din cadrul PNDR care ofera sprijin pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locala si contine 3 sub-masuri:

411 – Creșterea competitivității sectoarelor agricol și forestier
412 – Îmbunătățirea mediului și a spațiului rural
413 – Calitatea vieții și diversificarea economiei rurale

Toate aceste sub-masuri ale masurii 41 ofera posibilitatea atingerii obiectivelor axelor 1, 2 si 3 din PNDR.

În cadrul proiectului se vor desfășura 2 tipuri mari de activități și anume:

I. Activități de animare, informare și consultare
II. Activități de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Locală

Informarea publică

Este prima activitate ce se va desfășura în cadrul proiectului și se împarte în patru etape:

 

  1. Etapa de informare
  2. Etapa de animare
  3. Etapa de colectare date
  4. Etapa de desemnare

La aceste informări publice vor participa minim 20 persoane/comună. Datele colectate din teren împreună cu raportul elaborat vor fii predate angajaților responsabili cu elaborarea SDL pentru centralizare si consemnarea informațiilor în SDL.

Grupurile de lucru
Se vor desfășura în 20 localități și vor avea un număr de 10 participanți/localitate. În cadrul acestora se urmărește participarea activă ,a celor desemnați în cadrul informării publice, la elaborarea SDL-ului. Informațiile colectate în cadrul grupurilor de lucru vor fi integrate în SDL de către angajații responsabili cu elaborarea SDL.
Întâlnirile cu partenerii

Se vor organiza de trei ori: prima dată după informările publice, a doua oară după grupurile de lucru și la finalul elaborării SDL-ului pentru validarea acestuia.

Prin activitățile sale de animare și elaborare a SDL acest proiect își propune consultarea locuitorilor teritoriului acoperit și implicarea activă a acestora în procesul de elaborare a SDL. Activitățile ce se vor desfășura presupun colaborarea între factorii de decizie locali, locuitorii teritoriului, persoane cu rol în dezvoltarea locală și personalul GAL implicat în elaborarea proiectului. Astfel, rezultatul final al tuturor activităților proiectului și a colaborării dintre actorii locali va fi Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Valea Someșului