Dezvoltare locală – alocare financiară 13.12.2016 – 31.12.2023

Asociația GAL VALEA SOMEȘULUI – obiective, priorități, măsuri de finanțare

Obiectivele previzionate a fi atinse ca urmare a implementării LEADER în teritoriul GAL Valea Someșului sunt:

Z

Dezvoltarea economică a teritoriului bazată pe utilizarea resurselor existente

Z

Creșterea calității vieții atât prin dezvoltarea serviciilor şi facilităţilor oferite de sectorul public către cetăţeni, dar și prin creşterea economică a teritoriului. Relaţia dintre sectorul public şi cel privat are dublu sens, atât din partea sectorului public către cetăţeni şi mediul economic, dar şi reciproc din partea cetăţenilor către sectorul public

Z

Protejarea și îmbunătățirea calității mediului în vederea dezvoltării durabile a teritoriului

Măsurile cuprinse în Planul de Dezvoltare Locală

Z

M1/1B

Cooperarea în scopul creării de forme asociative pentru diversificarea activităţilor rurale;

Z

M2/2A

Sprijinirea şi dezvoltarea fermelor mici;

Z

M3/3A

Sprijin pentru cooperarea orizontală şi verticală între actorii din lanţul de aprovizionare în vederea stabilirii de lanţuri scurte şi pieţe locale

Z

M4/3A

Scheme de calitate pentru produse agricole şi alimentare;

Z

M5/6A

Sprijinirea de activităţi neagricole

Z

M6/6B

Crearea infrastructurii sociale pentru populaţia rurală;

Z

M7/6B

Dezvoltarea satelor.