In data de 30.12.2015 s-a semnat Decizia de finantare nr. D19100000011563300004 pentru proiectul ” Infiintarea parteneriatului public – privat pentru dezvoltarea Vaii Somesului 2014-2020 “, proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală si implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Pentru informatii suplimentare legate de FEADR accesati site-ul http://ec.europa.eu/agriculture/index_en.htm